SRS 13 - Stroški dela in stroški povračil 

Skrij povezave

Zaslužke zaposlenih, kot so plačila za redno delo, nadomestila, ki zaposlenemu pripadajo za čas, ko ne dela, izplačila dela plače za poslovno uspešnost, povračila stroškov na službeni poti in podobno, organizacija razvrsti med stroške dela. Običajno bodo zaposleni delali na podlagi pogodbe o zaposlitvi, lahko pa tudi na drugi pogodbeni podlagi, za kar jim pripada plača. Organizacija (delodajalec) jo obračuna v skladu s pogodbo o zaposlitvi, pri tem pa upošteva še določbe kolektivne pogodbe in ZDR-1.

Med stroške dela organizacija vključi

  • plače, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku,
  • nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki bremeni organizacijo,
  • dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim,
  • odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati, in
  • dajatve, ki v zvezi z zgoraj navedenimi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar