SRS 15 (2019) - Prihodki 

Skrij povezave

SRS 15 (2019) prihodke opredeljuje kot povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Prihodki obsegajo kosmate pritoke gospodarskih koristi, zato zneski, ki jih organizacija zbere v korist tretjih (zastopnikov), ne pomenijo gospodarskih koristi. Pritoki v zastopniškem odnosu vključujejo tiste zneske, ki jih organizacija zbere v imenu in za račun naročnika, a se zaradi njih njen lastniški kapital ne poveča. Prihodek zastopnika je samo znesek provizije, do katere je upravičen.

Organizacija prihodke pripozna, če vodijo do povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju. Običajno velja, da je prodaja opravljena, ko prodajalec opravi dobavo blaga, kupec pa prevzame lastništvo nad njim. S tem dejanjem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar