SRS 21 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poročanje 

Ni povezav

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje poslovni izid organizacije in uspešnost njenega poslovanja za poslovno leto. Ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza. Organizacija ga sestavi po različici I ali II. V praksi se pogosteje uporablja prva različica.

Za izkazom poslovnega izida organizacija prikaže še izkaz drugega vseobsegajočega donosa. V njem predstavi postavke brez povezanih davčnih učinkov, pri čemer mora znesek odloženega davka za vsako postavko vseobsegajočega donosa razkriti v pojasnilih.

Namesto dveh izkazov (prvega, s sestavinami izkaza poslovnega izida kot ločenega izkaza, in drugega, ki se začne s poslovnim izidom in prikazuje sestavine drugega vseobsegajočega donosa) organizacija lahko vse postavke prikaže v enem, skupnem izkazu (celotnega) vseobsegajočega donosa. Organizacije, ki niso zavezane k reviziji, sestavljajo le izkaz poslovnega izida. Tiste, ki

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar