SRS 22 - Oblike izkaza denarnih tokov 

Skrij povezave

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem organizacija resnično in pošteno prikaže spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto. Izkaz denarnih tokov ima obliko zaporednega izkaza. Standard organizacijam dopušča, da ga sestavijo po neposredni metodi (različici I) ali posredni metodi (različici II). O denarnih tokovih poročajo v treh sklopih, in sicer v denarnih tokovih iz poslovanja, investiranja in financiranja.

Rezultat denarnih tokov je razlika med začetnim in končnim stanjem denarja in denarnih ustreznikov. Denarni ustrezniki so naložbe, ki jih lahko organizacija hitro ali v bližnji prihodnosti brez pomembnejših stroškov spremeni v denar in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti minimalno. Spremembe denarnih ustreznikov organizacija izkazuje kot spremembe denarnih sredstev (razliko med začetnim in končnim stanjem denarnih sredstev), in ne kot denarni tok.

SRS 22

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar