SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 

Skrij povezave

V okviru SRS računovodske rešitve v invalidskih organizacijah ureja poseben standard, in sicer SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Njegovi zametki so bili že v njegovem predhodniku SRS 40 – Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah, ki je veljal od leta 2004 do 2006. Tega je SRS 33 pozneje tudi nadomestil, zato vsebinsko ne gre za nov standard. Da pa ga organizacija pravilno uporabi, mora razumeti ureditev SRS. SRS 33 namreč ne določa računovodske obravnave poslovnih dogodkov pri vseh organizacijah, ki zaposlujejo invalidne osebe, ampak le posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij. To pa so tiste, ki so ustanovljene po ZDru-1, in tiste, ki so skladno z ZInvO pridobile status invalidske organizacije.

SRS so bili že leta 2016 zasnovani tako, da vse organizacije, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko, v kateri poslujejo, upoštevajo uvod v SRS

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar