SRS 34 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava 

Skrij povezave

V okviru SRS poseben standard SRS 34 ureja posebnosti računovodskih rešitev v organizacijah, ki delujejo v tej pravnoorganizacijski obliki. Velja poudariti, da SRS 34 ne določa računovodske obravnave vseh poslovnih dogodkov pri pravnih osebah zasebnega prava, ampak se dotika le posebnosti. SRS so že od leta 2016 zasnovani tako, da vse organizacije, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko, v kateri poslujejo, upoštevajo uvod v SRS in okvir SRS, standarde, ki urejajo računovodenje posameznih gospodarskih kategorij (Standardi Igre za standarde od SRS 1 do SRS 17) in standarde zunanjega računovodskega poročanja (Standardi II – gre za standarde od SRS 20 do SRS 24). Standardi posebnosti za organizacije v posameznih dejavnostih so Standardi III – gre za standarde od SRS 30 do SRS 39. Ti urejajo le posebnosti, ki veljajo za posamezno pravnoorganizacijsko obliko, v okviru katere posluje organizacija.

V

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar