SRS 35 - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih 

Skrij povezave

Socialno podjetje je organizacija, ki je tovrstni status pridobila po področni zakonodaji. Čeprav ima socialno podjetje poseben status, pa je izkazovanje sredstev in obveznosti, njihovo merjenje ter pripoznavanje prihodkov in odhodkov enako kot pri drugih organizacijah, ki računovodijo po SRS. Posebnosti v SRS 35, ki urejajo posebnosti računovodenja socialnih podjetij, se nanašajo na ločeno izkazovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, ločeno izkazovanje prihodkov in stroškov oziroma odhodkov ter ločeno ugotavljanje in izkazovanje poslovnega izida za dejavnost socialnega podjetništva in druge dejavnosti. Organizacija, ki je pridobila status socialnega podjetja, mora vsebinsko in strokovno utemeljiti sodila za razporejanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov, stroškov in izdatkov na dejavnosti socialnega podjetništva in druge dejavnosti v svojem aktu.

Za potrebe

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar