SRS 39 - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji 

Skrij povezave

Dolžnik mora sestaviti zaključne računovodske izkaze za obdobje od začetka leta do dneva pred začetkom stečajnega postopka ali likvidacije. Bilanco stanja sestavi po stanju na dan pred začetkom stečajnega postopka ali likvidacije. Zaključne računovodske izkaze sestavi v skladu s temeljnimi računovodskimi standardi.

Stečajni ali likvidacijski upravitelj mora na podlagi popisa po stanju na dan začetka stečajnega postopka sestaviti otvoritveno bilanco, med postopkom pa voditi poslovne knjige in sestavljati računovodske izkaze v skladu s tem in drugimi računovodskimi standardi.

Ta standard obravnava posebnosti vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v otvoritveni stečajni ali likvidacijski bilanci, posebnosti vrednotenja in merjenja računovodskih postavk med postopkom, uporabo kontnega okvira ter oblike bilance stanja, izkaza poslovnega izida in udenarjenja premoženja med postopkom ter izkaza

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar