PSR 3 - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih 

Skrij povezave

PSR 3 opredeljuje razvrščanje, pripoznavanje, prevrednotovanje in razkrivanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ter začetno računovodsko merjenje po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih.

Po vsebini gre za sestavino stroškovnega računovodstva, ki v sodobnem svetu postaja temeljna odločevalska funkcija. Osnovni namen je zagotoviti poslovodstvu informacije o stroških, ki bodo podlaga za odločanje.

Organizacija stroške po izvirnih vrstah razporeja po ločenih stroškovnih mestih, ki omogočajo najmanj ločeno spremljanje stroškov proizvajanja, nakupovanja, prodajanja in skupnih služb. Število stroškovnih mest prilagodi svoji velikosti, organiziranosti, posebnostim proizvajanja oziroma poslovanja, metodi razporejanja stroškov po poslovnih učinkih in oblikam kontroliranja.

PSR 3 določa tudi sestavine kalkulacije lastne cene stroškovnega nosilca pri serijski oziroma posamični dejavnosti

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar