PSR 5 - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni 

Skrij povezave

Računovodsko predračunavanje je obdelovanje v denarni in naravni (nedenarni) merski enoti izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Razlikuje se od finančnega predračunavanja, ki je povezano zgolj z načrtovanjem na finančnem področju.

Sestavljanje računovodskih predračunov je pomembno tako za notranje kot tudi za zunanje uporabnike. Posledica računovodskega predračunavanja so računovodski predračuni, ki jih organizacija običajno pripravi pisno. Da bi bili čim bolj zanesljivi, morajo biti predmet računovodskega nadziranja, da bi imeli čim večjo izrazno moč, pa predmet računovodskega proučevanja (analize).

Pripravljene računovodske predračune je treba razlikovati od sprejetih. Prvi so podlaga za odločanje znotraj načrtovanja ali pripravljanja izvajanja kot odločitvenih področij in lahko ponujajo več možnosti, med katerimi se je treba odločiti, drugi pa kažejo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar