PSR 6 - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni 

Ni povezav

Računovodsko obračunavanje je vrhnji del računovodenja, ki se ukvarja z obdelovanjem v denarni in nedenarni merski enoti izraženih podatkov o uresničenih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Njegova pravila organizacije uporabijo pri sestavljanju računovodskih obračunov za zunanje in notranje potrebe.

PSR 6 organizacije uporabljajo kot dobro poslovno prakso pri opredeljevanju (računovodskega) obračunavanja, pri sestavljanju računovodskih obračunov po vrstah in namenih in pri hrambi računovodskih obračunov.

Računovodske obračune, ki so rezultat računovodskega obračunavanja, organizacija praviloma sestavi pisno. Računovodsko obračunavanje skupin poslovnih pojavov zaključi z obračunom prihodkov, odhodkov, prejemkov in izdatkov ter poslovnega izida in denarnega izida po vrstah.

Računovodsko obračunavanje za dele organizacije se običajno zaključi z obračunom stroškov po stroškovnih mestih,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar