PSR 7 - Računovodsko nadziranje 

Skrij povezave

Računovodsko nadziranje je sprotno presojanje pravilnosti računovodskih podatkov, ki obstajajo v okviru knjigovodenja, predračunavanja in analiziranja, in odpravljanje nepravilnosti. PSR 7 opredeljuje računovodsko nadziranje, organizacijske predpostavke za njegovo izvedbo ter sodila, metode in načine izvedbe.

Računovodsko nadziranje je sestavina finančnega računovodenja, saj obravnava ustaljene računovodske podatke, pomembne za prikazovanje celotne organizacije ali razmerij z drugimi. Je tudi sestavina stroškovnega računovodenja, kadar obravnava ustaljene računovodske podatke o podrobnostih notranjega delovanja, in sestavina poslovodnega računovodenja, kadar obravnava informacije za odločanje.

Organizacija mora z ureditvijo računovodenja zagotoviti, da so naloge v izvajalnem sestavu ločene od nalog v informacijskem sestavu, saj tako zagotavlja večjo zanesljivost podatkov, ki vstopajo v računovodenje,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar