PSR 8 - Računovodsko analiziranje 

Skrij povezave

Računovodsko analiziranje je računovodsko presojanje kakovosti pojavov in računovodskih podatkov o njih. Povečuje kakovost računovodskih informacij in pojasnjuje stanje in dosežke pri delovanju ter predlaga izboljšave procesov in stanj.

Sodobno računovodenje od organizacije zahteva, da pri evidentiranju in analiziranju upošteva vsebino poslovnega dogodka pred njegovo pravno obliko. Presojanje dosežkov in ugotavljanje razlik v finančnem računovodstvu organizacija običajno opravi na podlagi izračunanih kazalnikov. Ti so relativna števila in se izračunavajo iz računovodskih podatkov. Tako izračunani kazalniki napovedujejo ali kažejo stanje ali nakazujejo razvijanje česa v denarni merski enoti. Uporabljivi so za spremljanje uspešnosti delovanja organizacije kot celote in njenih razmerij do tretjih ter pri notranjem spremljanju njene stroškovne učinkovitosti.

Računovodske kazalnike za notranje potrebe

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar