PSR 9 - Računovodsko informiranje 

Ni povezav

Računovodsko informiranje je predstavljanje računovodskih podatkov in informacij uporabnikom. Je del celotnega informiranja, potrebnega pri delovanju organizacije, in hkrati sestavina finančnega računovodstva.

Računovodsko informiranje je končna stopnja knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, obračunavanja, nadziranja in analiziranja. Računovodsko informiranje je usmerjeno k dajanju podatkov in informacij uporabnikom. Je temeljnega pomena za spoznavanje bistva gospodarskih kategorij in pojavov, povezanih s poslovanjem organizacije. Z njim se prenašajo informacije med odločevalsko in izvajalsko ravnjo znotraj organizacije ter med organizacijo in zunanjimi uporabniki računovodskih podatkov in informacij.

Namen računovodskega informiranja je, da uporabnikom zagotovi informacije, ki jim omogočajo presojanje in sprejem odločitev. Računovodsko informiranje mora zato zagotavljati razumljive, ustrezne,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar