5. Plačilo za delo 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2023

ZDR-1D po novem določa, da lahko delodajalec zadrži ne samo izplačevanje plače, ampak tudi povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke. S 1. januarjem 2024 ni več dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zato morajo delavci plačati tudi obvezni zdravstveni prispevek. V ta namen so popravljene postavke glede plačila prispevkov, ki bremenijo delavca pri obračunu minimalne plače.

Plačilo za delo je temeljna dolžnost delodajalca, če delavec dela. Sestavljeno je iz plače, dodatkov, dela plače za delovno uspešnost in dela plače za poslovno uspešnost.

Osnovna plača

Osnovna plača je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi in mora biti določena v evrih. Uporablja se tudi kot osnova za obračun dodatkov. Dosegati mora vsaj velikost tarifnega razreda, v katerega je

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar