6. Nadomestila plače 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, JANUAR 2024

S 1. januarjem 2024 se obdobje izplačevanja nadomestila plače za bolniško odsotnost v breme delodajalca in samostojnega zavezanca ponovno podaljšuje na 30 delovnih dni, kar je posledica sprejetja Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS). Ureditev velja za začasno zadržanost od dela za čas od 1. januarja 2024, ne glede na to, kdaj se je ta zadržanost od dela začela.

Delavec je v primeru opravičene odsotnosti upravičen do nadomestila plače. To je lahko v breme delodajalca ali drugih izplačevalcev (največkrat v breme ZZZS). Nadomestil plače, ki bremenijo delodajalca, je več. Najpogostejša pa so za letni dopust, praznik, poškodbo pri delu, bolezen in poškodbo izven dela.

Nadomestilo plače za letni dopust in praznik

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar