D. DOBAVE BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE IN ZNOTRAJ EU 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2022

S tokratno prenovo poglavja smo redakcijsko popravili številke členov predpisov skladno z zadnjimi spremembami Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki so se zgodile decembra 2021 in v začetku leta 2022.

Dobava blaga je opredeljena v 6. členu ZDDV-1 in pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil prejemnik lastnik. Poleg prenosov lastninske pravice na blagu vključuje še druge primere, saj se za dobavo blaga štejejo tudi

  • prenos lastninske pravice na blagu proti plačilu odškodnine na podlagi zakona ali odločbe državnega organa;
  • dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno obdobje ali o prodaji blaga z odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka (na primer finančni najem);

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar